Een USB kabel heeft veel te lijden. Van alle kabels die er zijn wordt een USB kabel namelijk het vaakst aangesloten en weer losgehaald. Dat komt onder andere omdat een USB apparaat hot-swappable is. Dat betekent dat je het apparaat kan aansluiten terwijl de computer nog aan staat. Maar het komt vooral omdat USB gebruikt wordt om smartphones op te laden. Een beetje smartphone ligt minimaal 1x per dag aan de lader, dus die kabel wordt al 365 keer per jaar ingeplugd en er weer uit gehaald.

USB kabel plaatje

De kabel heeft ook meer te lijden omdat hij minder voorzichtig aangesloten wordt dan andere kabels, zoals bijvoorbeeld een HDMI kabel die aan een dure TV hangt.

De eerste USB connectoren, de USB A en USB B plug, werden ontworpen en getest om minimaal 1500 keer aangesloten en weer losgehaald te worden. De mini USB plug werd al een stuk strenger getest. Deze moet 5000 keer er in en er weer uit kunnen zonder stuk te gaan. De nieuwere micro USB en USB type-C aansluitingen kunnen maar liefst minimaal 10.000 keer aangesloten worden.

Om dit voor elkaar te krijgen werden er een paar aanpassingen gedaan. Normaal gesproken zat in de USB ingang van het apparaat een mechanisme om de kabel te vergrendelen, zodat hij er niet zomaar uit kon vallen. Dit zorgde voor meer slijtage op de USB poort van het apparaat. Dat is niet zo handig, want het apparaat is een stuk duurder dan de USB kabel. Daarom werd dat mechanisme verplaatst naar de USB kabel. Als je een USB micro kabel bekijkt, dan zie je daar twee kleine pinnetjes omhoog steken. Dat is het vergrendelmechanisme. Nu slijt de plug meer dan de ingang. Dat is handiger, want de kabel is makkelijker te vervangen dan het hele apparaat.

De USB connector

Bij een standaard USB connector zijn de contactpinnen meestal beschermd door een plastic tray. De gehele constructie is meestal beschermd door een metalen huls.

Bij elk type van USB connector is het zo dat eerst de metalen huls contact maakt met het apparaat. De metalen huls is tevens de aarde van de kabel. Dit zorgt er voor dat eventuele statische lading van een apparaat via de aarde weg kan lopen en er dus geen vonken overspringen tussen de apparaten en de kabel, wat schade zou kunnen veroorzaken aan het apparaat.

Tevens zorgt de metalen huls voor afscherming tegen interferentie van buitenaf. Dat zorgt voor een meer storingsvrije overdracht van de data. Dat is belangrijk, want de connector is eigenlijk het enige gedeelte waar de data die in de kabel zelf over een getwist paar loopt, parallel aan elkaar loopt. Dat maakt het gevoeliger voor storing.

Nog een beveiliging in het ontwerp van een USB connector is de positie van de pinnen en dus de volgorde waarin er contact gemaakt wordt. Als je een USB kabel aansluit, dan maakt eerst de aarde (de metalen huls) contact. Daarna maken de stroomaansluitingen contact. De pinnen voor dataoverdracht liggen dieper in de plug, dus die maken als laatste contact. Dat ontwerp zorgt er voor dat je de USB kabel kan aansluiten terwijl de apparaten aan staan.